ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക - keralaresults.nic.in.

 "കേരള SSLC ഫലം 2022" എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

റോൾ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി എന്നിവ നൽകി സമർപ്പിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കേരള പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് ഫലം സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഇത് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്ത് ഭാവി റഫറൻസിനായി പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

आगे की प्रक्रिया जाननें करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

डायरेक्ट लिंक से चेक करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

ऐसी ही रोचक Web Story देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।